Snart vår!
 
 
 
 
IMG_0502.JPG

IMG_0509.JPG

IMG_0507.JPG


Alle foto: Guri Haavi

Guri Haavi
Hagedesign


Kontoradresse:
Ringsveien 12
1368 Stabekk

Hjemmeadresse for hagebesøk:
Festningsveien 14 C
1368 Stabekk

Tlf: 67 53 97 99
Mob: 92 24 25 36
E-post: gurihage@online.no