Tjenester


Idetime
Etter avtale kommer jeg på hjemmebesøk. En idetime tar normalt 1-3 timer hvor vi går gjennom hele tomten / hagen og diskuterer muligheter, ideer til forandringer, materialvalg og plantevalg. Timepris

Hageskisse
Etter en idetime kan jeg lage en svart / hvitt skisse med forslag til forandringer som ble diskutert. Skissen omfatter planløsninger, plante- og materialvalg. Ikke målsatt, før. Timepris.

Hageplan
Ønsker du en komplett hageplan, håndtegnes denne i målestokk 1:100 eller 1:50. Plan utarbeides på grunnlag av idetime, situasjonskart, oppmåling, registrering og fotografering av tomten. Plantegningen er fargelagt slik at du får et godt inntrykk av fordeling grønt / fast dekke og fargetoner på blomsterbed og busker.

Planen inneholder:

  • planteliste med antall planter og om ønskelig plantebeskrivelse
  • beskrivelse av materialer - beskrivelse/ kommentarertil utforming / forandringer
  • forslag til belysning
  • råd om jordforbedring, planting, vedlikehold mm
  • hvis ønskelig lages en grundig vedlikeholdsveiledning


Hvis ønskelig kan jeg utarbeide anbudsdokumenter og også følge opp prosjektet fra plan til ferdig hage.

Hageplan utføres på timepris.

Planlegging av enkeltområde. Ønsker du hjelp til å lage et flott bed, spennende beplantning rundt sitteplass, beplanting rundt dam o.l. kan jeg lage detaljplan av et mindre område på tomten. Andre eksempler er beplanting og vedlikehold av skråninger og beplantning i hagens skyggefulle områder. Her kan god planlegging forvandle den tristeste , mørke krok til et spennende område.

Alle foto: Guri Haavi